Clairoskopiske læsninger for uge 44 – 2021

Disse generelle clairoskopiske læsninger tager udgangspunkt i de tre planeter Venus, Mars og Jupiter. Venus for kærligheden, Mars for din styrke og Jupiter for lykkeheld.

Energierne er gældende fra mandag d. 1.– søndag d. 7. november.

I dag søndag d. 31. oktober er det Halloween. I morgen mandag d. 1. er det Allehelgens Dag. Det er de dødes dag, som bliver fejret verden over. Derfor vil jeg i denne uges læsning tage kontakt med dine forfædre og bede dem om et budskab til dig.

Der er også en magisk nymåne i Skorpionen d. 4. november. Mærk efter lige nu. Har du nogle smerter eller oplever du nogle blokeringer? Er der områder i dit liv, hvor du ønsker mere klarhed? Det kan være at du har svært ved at se, hvad det næste skridt er. Skriv det eventuelt ned. Bed derpå Nymånen løfte dine byrder og mærk hvordan du i retur får fornyet håb og energi.

Som bonus planet, trak jeg kortet Jorden. Vores jordtegn er det modsatte af vores soltegn. Du kan læse hvilket tegn det er, i teksten herunder. Jorden beder os blidt om at mærke vores krop, vores fysiske legeme og hjælper os med at forbinde os med vores rødder.

Du kan læse teksten til det tegn du er født i (dit soltegn) samt teksten til din ascendant og det tegn din måne står i.

Da det er generelle læsninger, må du mærke efter hvad der giver genklang i dit hjerte og give slip på det som ikke giver mening.

Jeg har i denne uge valgt at supplere med ”Angels and Ancestors Oracle Cards” af Kyle Gray.

Du kan læse mere om Clairoskoper her på min hjemmeside og bestille en personlig læsning ved at sende mig en besked.

Vædder

Det ser ud til at blive en skøn uge, hvor du vil kunne opleve at få mere energi. Måske har du brugt mere tid end nødvendigt på de daglige gøremål? Det kan skyldes, at du er ved at gennemgå en enorm forvandlingsproces. Men både Venus og Mars vil i løbet af ugen hjælpe dig med at løfte din energi. Det ser også ud til, at du vil kunne opleve en eller flere glædelige begivenheder i løbet af ugen.

Dit jordtegn er Vægten. Vædder og Vægt er begge tegn, som kan beskrive lederskab. Hvor Vædder er den direkte og modige pioner, peger Vægten på samarbejdet og diplomatiet. Begge vigtige aspekter ved lederskab. Med Vægten som dit jordtegn er det vigtigt for dig, at der er balance i dine relationer. Men det er også vigtigt, at du står fast i forhold til dine værdier. Healingen opstår når du begynder at mærke dine behov og du giver udtryk for dem.

Dit kort: Earth Guardian.

I den tilhørende tekstbog beskrives The Earth Guardian som en blanding mellem en engel og en elementaler, altså en alf. De beskytter den smukke planet og hjælper mennesker med at passe på jorden og genskabe harmonien.

Den forfader som kommer igennem nu, er en mand. Han er leder eller har taget lederskab. Han beder dig overveje, hvordan du forholder dig til lederskab i forhold til dit eget liv. Giver du slip? Står du fast? Er du fleksibel? Han bringer healing til dig fra den linje i din slægt, som blev undertrykt, lod sig undertrykke og som gemte sit strålende lys i frygt for at blive forfulgt.

Mærk hvordan din brystkasse nu bliver fyldt med det healende lys og lad det strømme ud i din krop. Din forfader vil guide dig til at få dybere kontakt med naturvæsnerne. De kan hjælpe dig til større grounding og de vil hjælpe dig med at få kontakt med den evige strøm af overflod, livsglæde og healing. Et andet aspekt handler om nydelse og livsglæde. Jeg fornemmer figuren Fuglefængeren fra Mozarts opera ”Tryllefløjten” Hans rolle er at hjælpe prinsen og prinsessen (dit højere selv) med at opnå oplysning, men hans vej går gennem nydelse, sanselighed, glæde og humor.

Det er altid en god ide at gå en tur ud og forbinde dig med naturen. Men planter af enhver slags kan også løfte din energi.

Tyr

Måske har du haft nogle turbulente uger indtil nu, men det ser ud til at denne uge begynder med større ro. Som om du har lettere ved at finde balancen. Måske begynder ugen med en hel masse ideer. Hvis du er i et parforhold, er det vigtigt du giver dig tid til at forklare dig, sådan at I kan finde en form for enighed imellem jer. Du vil være tændt af en indre passion og derfor er det vigtigt I er på bølgelængde. Det ser ud til at du vil opleve at få mere vind i sejlene. Som om der kommer gode nyheder til dig i forbindelse med arbejde. Når jeg taler om arbejde, tænker jeg på det vi gør for hinanden. Det kan være lønnet, men det kan også være ulønnet. Men det ser ud til, du vil opleve at få større anerkendelse.

Når tegnet Skorpionen er dit jordtegn giver det dig en mulighed for at arbejde med de dybe psykologiske aspekter ud fra et praktisk niveau. Det ser ud til, at du har nogle værktøjer til at skabe balance i din hverdag og at disse værktøjer også vil kunne inspirere andre. Overvej om du kan dele din visdom med andre. Måske gør du det allerede.

Jeg tænker på det arbejde en Shaman udfører.

En Shaman havde ansvar for en større gruppe af individer, der hørte til det område, hvor Shamanen boede. Når alle individerne (både mennesker, dyr og planter) levede i harmoni, var alt godt, men hvis der var et individ som var i ubalance, havde det indflydelse på hele samfundet. Det var derfor Shamanens opgave at heale og tilbagebringe balancen. Jeg tænker at moderne Shamaner kan blive frustrerede, fordi, der er så megen lidelse. Det er derfor vigtigt, vi arbejder på at bringe vores visdom ned i vores kroppe.

Dit kort: Hunter.

Dette kort er associeret til den keltiske gud Cernunnos, som blandt andet var gud for jagtlykke, men han hjalp også afdøde over til den anden side. Det er derfor magisk, at han nu er dukket op i denne Allehelgensuge for de afdøde. Da naturguderne blev fortrængt og mennesket begyndte at frygte døden, blev Cernunnos dæmoniseret. Men det er en helt anden historie.

Den forfader som kommer igennem, står ved en dørtærskel. Han kan rejse mellem verdnerne, som en Shaman. Det kan du også. For nogle af jer, fornemmer jeg en far eller en farfar. Han vil tage dig i hånden og guide dig ud i lyset. Det kan være, du oplever frygt i forbindelse med at træde ud i lyset. Men mærk blot den tryghed han bringer dig. Lad ham guide dig og mærk den styrke, som også du kan få kontakt med.

Jeg fornemmer at du til en begyndelse kan bringe energien hjem til dig selv. Herpå kan du udvide dit energifelt, stille og roligt. Begynd med dine nærmeste for derefter at fortsætte ud i universet. Du kan eventuelt undersøge og praktisere Metta Meditation, som også kaldes meditation på kærlig venlighed.

Tvilling

Det ser ud til, at du vil kunne opleve at blive vækket fra en slags tryghedssøvngængeri. Jeg oplever det som om posen bliver rystet. Men det ser også ud til, at du bevidst eller ubevidst, har forberedt dig og er klar til at træde ud af din trygge hule. Du er nu parat til at udvide dit energifelt.

Du kan bede Venus bringe dig healing og hjælpe dig med at hvile i dig selv. Ved at arbejde med dine sanser, vil du kunne holde jordforbindelsen samtidig med at du træder frem og løfter dig op på et højere frekvensniveau. Det kan være ved at lave lækkert mad med gode råvarer, at gå i naturen og sanse efteråret, duftene og følelsen af den kølige vind på dine kinder samt give eller modtage massage.

Dit jordtegn er Skytten, som er det idealistiske tegn. Tegnet for filosofi og store tanker. Du har evnen til at kommunikere og din opgave er at bringe de dybe tanker ned på jorden og formidle dem. Det behøver ikke være gennem ord, det kan også være gennem handlinger. Jeg fornemmer en dyb kreativitet.

Hvis du på nogen måde tænker at du ikke er god nok, dygtig nok, kreativ nok, vis nok, ren nok, så vid at disse tanker stammer fra følelsen af adskillelse. Du er elsket og du er præcis som du skal være.

Dit kort: Stag. Hjorten.

Dette totemdyr kaldes også skovens konge, som forfatteren skriver i den tilhørende bog. På samme måde, vil du kunne forbinde dig med denne stolte og stærke energi i denne uge.

Den forfader som kommer til mig, er kunstner. Jeg ser en Shaman foran mig. Han bærer smykker som han har skabt. Nogle er skåret ud i træ, andre skabt med ben, sten, fjer og perler. Disse smykker er kraftsmykker, som hver især kan hjælpe med at bringe større balance og healing.

Måske har du et smykke som betyder noget for dig? Måske har du nogle ideer til nogle smykker eller kraftgenstande? Men det kan også være, at du får eller køber et smykke som vil hjælpe dig med det arbejde du nu står overfor. Måske vil nogle af jer finde genstande fra jeres fortid, som vil give ny mening i jeres liv.

Men en ting er sikker, din forfader er ved din side og han støtter dig og vil guide dig, hvis du ønsker det. Mærk healingen der strømmer til dig nu.

Krebs

Det ser ud til at du vil kunne opleve mere fryd i denne uge. Som om du har givet slip på en byrde og nu tillader mere glæde og større sanselighed. Med Mars i dit 5. hus vil du også kunne opleve at sprudle af eventyrlyst og passion. Du vil kunne stråle af den livskraft som strømmer igennem dig. Det ser også ud til, at du vil kunne opleve at få anerkendelse for den visdom du besidder. Når jeg tuner ind, oplever jeg, at du er en menneskekender. Du kan se lige igennem dem som står over for dig og du kan læse deres tanker. Måske har du ikke anerkendt disse evner hos dig selv. Men det er nu tid til at du anerkender dem og din smukke sensitivitet.

Med Stenbukken som dit jordtegn vil din vigtigste opgave være at skabe rum for sensitivitet. Krebs – Stenbuk forbindelsen er også den arketypiske forbindelse mellem mor og far. Stenbukken skaber med sine praktiske sanser et sikkert hjem hvorfra Krebsen kan yde omsorg. Det er selvfølgeligt arketypisk, så du har adgang til begge sider, uanset om du er en mand eller en kvinde.

Men det handler om at forbinde din praktiske sans med din sensitivitet.

Dit kort: Mother Earth.

Ifølge forfatteren er dette kort særligt heldigt, da Moder Jord med sin kærlige energi vil forsyne alle sine børn med alt, hvad de har brug for, for at gro og udvikle sig.

Den forfader som kommer til mig, har været vølve, spåkone eller sandsigerske. Hun bærer en kappe med vide ærmer. Hun løfter sine hænder og skaber et energifelt foran hende. Du har nu mulighed for at træde ind i dette felt og mærke hvordan du bliver ”connected” med Moder Jord. Når du står her, vil du kunne se mere klart og du kan bede hende hjælpe dig, hver gang du har brug for det.

Jeg oplever også, at din krop bliver samlet, om du skulle have følt smerter eller ubalancer. Det kan være i nakken men jeg oplever også ubalance omkring hofterne for nogle af jer. Det er et powerfyldt healingsrum at træde ind i, brug det så ofte du vil.

Løve

Enten finder du dig selv i midten af en større oprydning, eller også begynder du at kunne se hvordan alting falder på plads og der opstår orden omkring dig. Det ser også ud til, at du er i gang med at skabe større skønhed omkring dig. Måske er du ved at gøre klar til at sidde indendørs og hygge med varme drikke, lys og tæpper. Det ser også ud til at der er fokus på dit familieliv og hvordan du kan skabe harmoni. Måske har du nogle konflikter med dine familie? Det ser ud til at situationen vil blive belyst og det ser også ud til at I vil kunne finde en vej til at kommunikere. Men vær opmærksom på dine følelser. Det er let at falde ned i gryden med selvmedlidenhed, hvor al uretfærdighed vælter ned. Øv dig i at løfte din energi og dit perspektiv. Du kender vejen.

Hvis det er svært en gang imellem, så kontakt din energibestyrelse, den gruppe af dine aller kæreste, som vil lytte, guide, trøste og løfte dig til alle tider. Du kan også kontakte en professionel vejleder hvis du har brug for et ekstra perspektiv.

Når dit jordtegn er i Vandmanden betyder det, at du har besluttet dig for at arbejde med og forstå begrebet EGO. Hvad vil det sige at have et EGO? Hvad betyder det for dig? Løvens personlighed er selvbevidst og fremtrædende. Men med Vandmandens aspekt, er der også et ønske om at finde en vej som gavner hele menneskeheden. Hvordan kan du gøre verden til et bedre sted? I mine noter skrev jeg ”Mindblowing” Det kan være du er ved at opdage nogle skjulte skatte, som du kan bringe ud i verden.

Dit kort: High Priestess.

Til kortet skriver forfatteren:

“You are a mystic with the capacity to connect with energies that go beyond the human senses. Within you is a force of magic that is directed by your will. There is an opportunity for you to rise up at this time, but it requires dedication and discipline.”

Den forfader som kommer til mig, er en nær slægtning. Det kan være en bedstemor (Det kan også være din oldemor). Jeg føler hun står ved siden af og bringer trøst og omsorg.

Når hun står der, kan du mærke hvordan roen falder over dig og hvordan du kan sænke dine skuldre. Din vejrtrækning falder til ro og du vil igen kunne føle dig tryg.

Vær åben over for de budskaber, som kommer til dig, også i løbet af ugen, da du vil kunne bruge disse budskaber til at løfte din energi og finde healing.

Jomfru

Hvis du har overvejet at skabe et rum til healing i dit hjem. At forvandle dit hjem til et healingsrum, eller finde hjem til healing, er det tid nu. Måske har du arbejdet på dette længe. Det ser ud til, at du er ved at finde ind i det sted i dig hvorfra healingen strømmer. Det ser også ud til, at du vil kunne opleve at komme i kontakt med sider i dig, som du måske ikke har haft kontakt med længe. Jeg fornemmer en gennemgribende kærlighedsfølelse. Det er som om du er i kontakt med ikke bare alle dine forfædre, men også dine skytsengle og guider. Det føles stærkt og fyldt med glæde.

Det kan være, at du får oplevelser af at kunne kanalisere deres visdom. Måske vil du opleve, at du bliver særligt rørt og påvirket af kunst, da det opleves som om du er i direkte forbindelse. Hvis du er musiker, oplever jeg, at du vil kunne få kontakt med din poetiske åre.

Det kan være du oplever dig selv mere passioneret end du plejer og at du taler mere passioneret end du plejer. Det kan også være du føler det er alt for overvældende, men så længe du husker at mærke efter i dig selv, vil du kunne håndtere at blive oveskyllet af de kraftfulde energier. Husk du er elsket.

Med Fisken som jordtegn er din opgave at forene dine praktiske sider med din spiritualitet. Jeg ser det som et rum, hvor du gennem Yoga eller andre fysiske praksisser finder ind i det sted i dig, hvorfra du kan opnå kontakt med dit højere selv og din universelle visdom. Når du giver healing, ønsker du at dine klienter føler sig sete og at de oplever hvordan de kan bruge den healing som du bringer. Det kan blandt andet være gennem fysiske aktiviteter eller kostråd. For dig er det vigtigt at have en fysisk erfaring med det du formidler. Det vil sige, hvis du formidler healing, vil du kunne mærke det i din fysiske krop.

Dette er også nyt for mig. Jeg begyndte på et kursus i healing, fordi jeg oplevede at få ondt i knæet, når jeg var i selskab med nogle som havde smerter i deres knæ. Jeg ser nu, at det er en del af min overbevisning, at jeg må føle det jeg praktiserer.

Jeg får nu at vide, at det er nok du siger, jeg ved jeg kan føle din smerte. Men jeg giver nu healingsprocessen op til universet.

Dit kort: Lord.

Forfatteren skriver at dette kort svarer til kortet ”Kejseren” i traditionel Tarot. Kejserens energi er praktisk, grundig, autoritær men retfærdig. Han er ikke bange for at tage lederskab. Når han dukker op i en læsning, er det et tegn til dig om at mærke efter om du har fået overskredet nogle grænser. Forbind dig med hans energi og lad ham guide dig til større balance.

Den forfader som kommer til mig, er Vikingekriger. Stærk og powerfuld. Han har en stor udholdenhed. Han kan gå gennem sne og storm. Men i stedet for at segne, ser det ud til at han bliver mere og mere stærk. Du kan forbinde dig med ham og tappe ind på hans energi, når du behøver et ekstra løft. Hvis du har nogle opgaver foran dig som må færdiggøres. Bag sit skjold bærer han en lille kimplante, han vil plante i frugtbar jord, når han ankommer til sit bestemmelsessted. Hold ud. Du er der snart.

Vægt

Det ser ud til at den uro som har fulgt dig et stykke tid er ved at klinge af og du vil kunne opleve mere stabilitet. Som at træde på fast land igen. Det ser dog ud til, at der stadig er noget oprydningsarbejde at gøre. Måske er det fordi du endnu ikke, har et helt klart billede af, hvordan du gerne vil indrette dig. Men det er på vej. Du kan bruge lidt tid på at overveje, hvordan du ønsker at tilbringe din tid. Hvis du overvejer at indrette et rum til kreativitet, så mærk efter hvad der er vigtigst for dig.

Jupiter vil i denne uge sende dig bølger af kreativ energi. Tap ind på den og mærk hvordan du kan svæve ud på dine kunstneriske vinger. Lad energien guide dig. Jeg fornemmer, du har mulighed for at tappe ind i en meget powerfuld energi, hvorfra smukke ideer indfanges og manifesteres. Det føles som om du kommer i kontakt med en meget sprudlende energi, der vil tænde en indre flamme i dig.

Måske bliver du inspireret gennem drømme eller meditation. Det kan også være, du ser noget på internettet, som inspirerer dig til at fortsætte.

Med Vædderen som dit jordtegn har du en indre drivkraft. Med den har du valgt at arbejde med begrebet energi. Hvad vil det sige at have energi? Hvordan motiverer du dig selv? Vædderenergien er som en plante der skyder op af jorden en forårsdag.

Vædder-Vægt forbindelsen taler også om lederskab, hvor Vædder er den modige pioner, er Vægten diplomaten. Som jeg skrev under tegnet Vædder er begge sider vigtige. Sammen vil de kunne hjælpe dig med at genfinde motivationen. Hvis der er noget som dræner dig, så brug lidt tid nu på at mærke efter, og se om du kan finde en vej til større balance.

Dit kort: Warrior.

Til kortet skriver Kyle Gray:

“If you’re experiencing fear at this time, know that this means whatever is going on is important to you. Whenever you feel fear, you are on the verge of something big – perhaps a massive breakthrough…” 

Den forfader som kommer til mig, er ildmester. Måske har han arbejdet med ild gennem mange tidsaldre. I denne tid arbejder han med alkymistisk ild. En indre flamme. Jeg ser også for mig lutrende flammer, der renser din sjæl og hjælper dig med at finde større ro.

Måske kan du lave et lille ild- eller bål ritual. Flammer har en powerfuld effekt. Du kan vælge at sende det på bålet, du er parat til at give slip på og som ikke længere tjener dig. Det kan være gammel frygt eller mindreværd.

Kald på din forfader og lad ham hjælpe dig igennem.

Skorpion

Måske har du oplevet ikke have energi nok til alt det du gerne ville. Som om du kun kunne rumme en ting ad gangen. Dette er selvfølgelig ikke en dårlig egenskab. Men det jeg oplever, er at du måske har følt dig så drænet, at der slet ikke var energi nok til bare denne ene ting. Men det ser nu ud til at det som har drænet dig, er på vej til at give slip. Måske er det nogle bekymringer der bliver løftet bort. Nu vil du kunne opleve at kunne jonglere med flere bolde og igen. Det er vigtig du hele tiden mærker efter om disse projekter giver mening for dig og andre. Den følelse jeg får er, at du vil føle dig som et renæssancemenneske. Det betyder at du vil opdage, at du har mange talenter og at du har glæde ved at praktisere mange af disse talenter.

Mars bringer dig mulighed for at stå ved dig selv. Hvilket også vil kunne hjælpe dig i denne uge. Det ser ud til, at du evner at sige fra og til, i forhold til at gå vejen til det du virkeligt ønsker dig.

Du vil i denne uge også kunne opleve at genfinde kontakten med din slægt eller dine forfædre. Måske læser du noget omkring din familie? Måske går du på opdagelse i jeres slægtshistorie? Måske får du nogle nye indsigter gennem meditation? Det føles som om du kan skabe en spirituel forbindelse og få større klarhed og visdom.

Tyren er dit jordtegn. Det du ønsker, er at genetablere paradis på jord. Eller det vil sige, du ved hvordan mennesket kan leve i harmoni med planeten jorden, så vi atter kan se hvor smuk og fantastisk en planet vi bor på.

En af vejene går gennem sanselighed og nydelse.

Der findes ikke mange planeter som jorden, hvor man kan plukke og bide i et solvarmt jordbær.

Hvad er dine største jordiske nydelser?

Undersøg hvilke sanser du bruger nu og om du kan give dig selv flere sanselige oplevelser. Du kan også overveje hvad du gør nu for at passe på planeten jorden. Måske vil du kunne inspirere andre til at se planeten jorden med dine øjne?

Dit kort: Shaolin Master

Til kortet skriver forfatteren: ”Slow and steady. Breathe and flow. Take a gentler approach.”

Den forfader som er igennem til dig, er musiker. Jeg ser ham spille på et instrument, måske en violin. Han har mange talenter, men han finder ro, når han spiller på sit instrument. Med lydene sender han healing og får planter til at gro. Han beder dig blive opmærksom på hvad du kan gøre som bringer dig ro.

Det handler om livsrytmer. Verdens rytmer. Jordens tone. Det siges at planeten jorden vibrerer i en frekvens kaldet Schumann-resonansen og at denne frekvens ligger i samme frekvensniveau som din hjerne når den er i meditativ tilstand. Så den forfader som kommer til dig, er jordens musikalske frekvens. WOW! Jeg griner lidt da Schumann også var navnet på en komponist.

Skytte

Jeg fornemmer du er på vej ind i din egen årstid. Måske kender følelsen af at blive overvældet af sommerens myldrende liv, hvorimod den stille tilbagetrækning ved vintertid passer dig bedst. Du vil i denne uge kunne opnå at finde større ro og balance. Du er mere sensitiv end du plejer og du vil kunne opleve, at få enkelte allergiske reaktioner. De er forbigående og det virker som om din krop blot er ved at blive fintunet. Men det er vigtigt du prøver at skabe så meget ro omkring dig som muligt.

Da Jupiter sender sin energi til dit 3. hus, vil du opleve at du får lettere ved at kommunikere. Det er ikke utænkeligt at vi ser dig fordybet over nogle kreative, men formidlende opgaver. Det kan være læserbreve, plancher, tegninger eller lærerbøger.

Som jeg har skrevet før, har du en stor visdom at trække på. Verden har brug for dit input.

Dit jordtegn er Tvilling. Med denne forbindelse har du valgt at arbejde for at bringe mere leg ind i verden. Måske finder du Tvillingenergien lidt for overfladisk? Men der ligger en stor gave i denne kombination. Da Skytten har evnen til at se langt og Tvilling har evnen til at formidle og kommunikere. Sammen kan der opstå en ny formular af lethed og leg. Du kan bruge din passion og kreativitet til at komme i forbindelse med denne legende side.

Dit kort: Hermit

I teksten til dit kort skriver Kyle Gray: “Take time to rest and recuperate in order to continue your growth. Benefit from the information that will come directly from your heart space.”

Den forfader som kommer til dig, er polarforsker. Han har vandret på iskappen. Han kender til kulde og is. Men i ham banker det varmeste hjerte. Fra det sender han dig den største kærlighed. Han ligner en isbjørn. Stærk og rolig. Hav tillid til, at han vil beskytte dig og tage vare på dig og bringe dig hjem til overflod og glæde.

Stenbuk

Du er en ener. I hvert fald vil du have mulighed for at føle dig helt speciel i denne uge. Måske begynder du at vise verden hvem du virkeligt er. Jeg fornemmer, du ikke længere har lyst til at gøre som alle andre. Måske finder du et helt særligt mod? Jeg fornemmer at det har noget med dig og din personlighed at gøre.

Det kan være du får lyst til at skifte hele garderoben ud? Det kan være du får lyst til at sælge alt og flytte i et tinyhouse, eller emigrere til et andet land? Det kan være, du endelig har fundet formlen på en forretningside og vælger at sige dit job op? Men det kan også være noget mindre, måske en ny frisure?

Med Venus i dit første hus, får du medvind og god energi til at foretage dette eller disse skift. Jeg får lyst til at skrive hamskifte. Måske er du ved at træde frem i lyset som dig. Rådet er at give dig selv plads og rum, samt at være kærlig ved dig selv i processen.

Det ser ud til at du vil kunne opleve at have held i pengesager i denne uge. Måske kommer der uventede penge eller ressourcer?

Dit jordtegn er Krebsen. Måske er det skifte, som jeg oplever, er ved at folde sig ud, en forandring, hvor du begynder at omfavne denne mere følsomme side af dig selv. Hvor du tillader dig selv at reagere på dine følelser og lade dem skylle igennem dig.

Jeg fornemmer, at der i denne forbindelse gemmer sig en dygtig healer. Den stærke jordforbindelse fra dit eget tegn vil skabe en følelse af ro og dit jordtegns følsomhed vil skabe tryghed. En smuk kombination til healing og udvikling. Du kan forbinde dig med nymånen på torsdag og sende dine ønsker afsted samt bede om hjælp til denne transformation.

Dit kort: Mother Earth.

Til kortet skriver Kyle Gray: “Allow yourself to be cherished. Mother Earth is protecting you with a shield of love and light.”

Den forfader som kommer til dig, er danser. Måske har du glemt at danse? Måske har du en nær slægtning som elskede at danse? Dansen kan også være et symbol på den perfekte balance der er mellem jorden og månen, som gør planeten jorden til et beboeligt paradis. Havde det ikke været for månen, havde jorden haft alt for store temperaturudsving.

Genfind dansen i dig selv. Nyd din krop og åbn dig for din følsomhed og skønhed.

Vandmand

Det ser ud til at kunne blive en helt fantastisk uge for dig, fyldt med lovende begivenheder og passion.

Som om du endelig får hul igennem. I mine noter til Jupiter i dit første hus skrev jeg YES! Det ser ud til, at det er denne følelse af sejr, som kommer til dig. Det er ikke sikkert, det kommer udefra. Det kan lige så vel komme inde fra. Som ægte selvkærlighed. Da Venus bevæger sig ind i dit 12. hus i løbet af ugen, vil du kunne opleve et skifte fra en udadvendt energi til en mere indadvendt energi. Du får lyst til at omgive dig med smukke ting. Det kan være du begynder at studere håndlæsning eller para-psykologisk psykometri, kunsten at tolke energien i genstande. Det kan også være, du begynder at skabe smukke kunstværker med healingsenergi.

Dit jordtegn er Løven. Måske finder du denne side i din skygge. Da Løven kan fremstå selvcentreret og det er en af de kvaliteter, du bryder dig mindst om. Men ved at give det en chance, kan det være du opdager nogle kvaliteter ved denne Vandmand – Løve forbindelse. Mærk efter hvad dit største ønske er.

Med løven som jordtegn har du valgt at arbejde med lederskab i forhold til at skabe de nødvendige forandringer for menneskeheden. Du har et vigtigt budskab til verden (verden kan være din helt private, dit arbejde eller den store verden) og jo mere sikkerhed, du kan finde, jo lettere vil du kunne formidle dette budskab. Da bliver Løveenergien særlig vigtig for dig, da du ønsker at kunne træde frem med selvsikkerhed og autoritet. Husk også at Vandmand – Løve forbindelsen giver dig adgang til en helt speciel, visdom og humor.

Dit kort: Stag. Hjort.

Stå i dit lys, skriver forfatteren til dette kort. Vær dig selv og stå fast.

Den forfader som kommer igennem til dig, er din skytsengel. Prøv selv at mærke hvordan din skytsengel står bag ved dig og beskytter dig. Du kan måske mærke hvordan energien føles. Mærk om du føler varme, kulde eller berøring. Måske kan du føle, at du bliver omsluttet af ren og healende kærlighed? Jeg fornemmer din skytsengel siger: ”I have your back” mærk efter på hvilket område i dit liv denne sætning giver mening. For nogle af jer, kan det være på det fysiske plan, som heling af rygproblemer. For andre kan det være en følelse af tryghed, der kan hjælpe dig med at tage de næste skridt ud i verden. Du kan altid kalde på din skytsengel og bede om hjælp.

Fisk

Det ser ud til, at denne uge bliver begyndelsen på en helt ny virkelighed for dig. Som om alting bliver vendt på hovedet og det som virkeligt betyder noget træder frem og bliver mere tydeligt. Det opleves som afslutningen på et langt forløb og begyndelsen på en helt ny æra. Som om du finder hjem og står ved dig selv. Med denne bevægelse, vil du opdage, at du får mere anerkendelse end du kunne drømme om. Det føles som om du hviler i dig selv og i dine egne beslutninger og du holder fokus på det som virkeligt betyder noget.

Det er Mars i dit 9. hus som skaber denne omvæltning. Med Venus i dit 11. hus ser jeg at du har mulighed for at føle dig mere hel, og at du vil kunne acceptere dig selv, præcis som du er.

Jupiter sender lys til dit 12. hus, som jo er dit hus. Huset for sensitivitet og klarsyn. Så kald på Jupiter, når du har brug for mere klarhed. Det ser ud til at du vil opleve mere glæde, som vil strømme igennem dig. Ingen vil undgå at lægge mærke til din skønne udstråling. Nyd det.

Dit jordtegn er Jomfruen. Du har besluttet dig for at gøre healing til dit livsformål. Healing kan rumme mange aspekter. Den måde vi kommunikerer på, kan bringe healing til os selv og andre, vores handlinger og de ting vi skaber, kan bringe healing. Ja selv de følelser vi føler og de drømme vi drømmer. Der er dog en risiko for, at du går for meget i detaljer, på grund af tegnet Jomfruens tendens til at ville analysere alting. Det kan også være du har lyst til at flygte ind i en fantasiverden, på grund af dit eget tegns frygt for faste rammer. Men hvis du finder balancen mellem disse to poler, vil du kunne komme langt og bringe healing og lindring til verden omkring dig.

Dit kort: Protection Guardian. Det kvindelige aspekt af Ærkeenglen Michael.

Til kortet skriver Kyle Gray: “Drop any shields of shame, resistance and fear that are standing between you and your chances of enjoyment and fun. Know that you don’t need to hide who you are or the gifts that you have. You were born to shine”

Wow – jeg elsker virkeligt den synkronicitet. Det er præcis det, som er dit tema i denne uge.

Den forfader som kommer til dig, er en højt trænet og disciplineret yogamester. Han har arbejdet med åndedræt og meditation gennem flere årtier og vil bringe dig den visdom til dig. Det ser ud til han vil bringe dig en større visdom om kroppens mysterier og bringe dig nyttig viden, du kan bruge til at skabe balance for dig selv og andre.

Author: Kirstine Nielsen

Clairvoyant medie, formidler og kunstner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 thoughts on “Clairoskopiske læsninger for uge 44 – 2021

 1. Tusinde tak for så smukke .klare og gennemgribende indsigter i tegnenes kvaliteter 🙏🥰🌻🌻🌻🌻

  Posted on 31. oktober 2021 at 19:50
  1. fra hjertet tak, din feedback varmer meget.

   Posted on 31. oktober 2021 at 20:33
 2. Det du skriver er i fuld og hel harmoni med de ting jeg selv har “fået ned”. Det er ret overvældende. Tak. – Fisken:-)

  Posted on 1. november 2021 at 09:58
  1. Fra hjertet tak. Ja det er overvældende, men også smukt at vi har kollektivt adgang og at vi mærker disse energier kollektivt. Tak for dit smukke arbejde også <3

   Posted on 1. november 2021 at 13:41